Rindi Pellets Visa större

Rindi Pellets 16 kg/säck - Hämtas i Svenljunga

3015

Ny produkt

När du väljer Rindi Pellets vet du att du får pellets av hög kvalitet och som kräver minimal hantering. Det innebär pellets med ett högt energiinnehåll, låg askhalt med en hög densitet vilket garanterar en jämn förbränning, litet underhåll och ett kostnadseffektivt pelletsanvändande.

Mer detaljer

50 kr inkl.

Mer information

Fakta om Rindi Pellets jämfört med standard
SS-EN 14961-2:2011

Fukthalt högst 8 % (10 %)
Askhalt högst 0,4 % (0,7 %)
Densitet minst 650 kg/m3 (600 kg/m3)
Värmevärde minst 4,8 kWh/kg (4,7 kWh/kg)
Diameter 8 mm

Rindi Pellets uppfyller med råge kraven för att kunna kallas ”Bränslepellets klass 1” enligt SS-EN 14961–2:2011 Fasta biobränslen – Specifikationer och kvalificering – del 2: Träpellets för icke – industriell användning

MILJÖVÄNLIG VÄRME PÅ LOKALA RÅVAROR, 100% TRÄ

Pellets tillverkas av biprodukter från skogsindustrin i form av såg- och kutterspån. Råvaran torkas ned till 7-8 % fukthalt och under högt tryck komprimeras råvaran till små stavar av träfiber med mycket högt energiinnehåll. Pellets är ett förnyelsebart bränsle som ingår i naturens kretslopp, så när du eldar med pellets bidrar du till ett hållbart samhälle.
Eldning med pellets är klimatsmart. Vilket innebär att när din pellets eldas släpper det inte ut mer koldioxid än vad trädet hade bundit in under sin livstid. Istället för att det inbundna kolet släpps ut till ingen nytta, kan man genom pellets tillgodogöra sig den inbundna energin innan kolet släpps ut samtidigt som fler träd kan planteras och fossila bränslen fasas ut = Dubbel miljönytta.